Vad vi gör

Vi exporterar hälso-och sjukvårdstjänster som erbjuds av offentliga aktörer i Västsverige. Bland våra kunder finns allt från myndigheter till privatpersoner. Gemensamt för alla är att de kommer från olika delar av världen.

Vårt utbud

  • Högspecialiserad vård till internationella kunder
  • Specialistutbildning och kortare kurser till läkare och tandläkare från andra länder
  • Samordning och utveckling av internationellt materialbistånd till behövande länder
  • Rådgivning, projektledning och avtalsförhandling vid försäljning av tjänster inom hälso-och sjukvård

Avtryck i världen

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Folktandvården och andra verksamheter i VGR finns hälso-och sjukvårdskompetens i världs­klass. Där vi ligger i framkant nationellt ska vi sätta avtryck internationellt.

Forskning som genererar utveckling

Försäljning av tjänster som bidrar till ett bredare underlag till forskningen, leder till utveckling. Det ökar möjligheten till att erbjuda specialiserade behandlingar av högsta kvalitet till regioninvånarna även i framtiden. Samtidigt som det gör skillnad för många världen över.

Win-win lokalt och globalt

Allt vi gör ska ge ett mervärde till patienter, personal och invånare här och där kunden kommer ifrån.

Så främjar vi svensk vårdexport

Sahlgrenska I.C., Carebolag i andra regioner och stiftelsen Swecare  representerar Sveriges exporterbjudande inom den offentliga hälso- och sjukvården. En stark närvaro av det offentliga vård-Sverige på internationella marknader bidrar till att stärka det svenska varumärket globalt. Det leder till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige. På så sätt medverkar vi till att utveckla och finansiera framtidens hälso- och sjukvård.

Varje dag arbetar vi för att stärka Sveriges konkurrenskraft på den internationella arenan. Men vi kan göra mer, och det behöver vi göra i samarbete med andra nationella och regionala aktörer i Sverige.

We use cookies to give you the best possible experience. If you continue to use this site, you accept the use of cookies, Read more.