Styrgruppen för Internationell Efterutbildning

Träffas 4 gånger per år för att främja ökad internationell försäljning av utbildningstjänster inom Specialisttandvården Västra Götalandsregionen (VGR).

Anna Lundqvist, Områdeschef Specialisttandvård, Folktandvården VGR

Andrea Bresin, programansvarig för specialistutbildningen i ortodonti

Ingemar Abrahamsson, programansvarig för specialistutbildningen i periodontologi

Hanna Axelsson, chef, Sahlgrenska I.C

Erika Nettelbladt, utbildningskoordinator, Sahlgrenska I.C

We use cookies to give you the best possible experience. If you continue to use this site, you accept the use of cookies, Read more.