Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse

Sahlgrenska International Care står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur sahlgrenskaic.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill ge alla webbplatsens användare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt. Där är vi inte idag, men jobbar aktivt med att nå dit.

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Sahlgrenska International Care ska integreras med Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats. I samband med integrationen kommer tillgänglighetsanpassning av innehållet genomföras. Fram till integrationen kommer publicering av nytt material på sahlgrenskaic.com så långt det är möjligt ske med hänsyn till gällande tillgänglighetskrav. Äldre publicerat material kommer att tillgänglighetsanpassas i samband med integrationen.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sahlgrenskaic.com i något annat format meddela oss genom att:

 • skicka e-post till info@sahlgrenskaic.com
 • ring 031-342 68 04

Lämna synpunkter

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, tala gärna om det för oss så att vi kan försöka lösa problemet.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

Brister gällande texter, bilder, filmer, dokument

 • Webbplatsen riktar sig främst till internationella besökare, innehållet är därför till största del på engelska. Informationen på svenska är begränsad till “Om oss” och underrubrikerna “Vad vi gör”, “Kontakta oss”, “Styrgruppen för Internationell efterutbildning” och “Om webbplatsen”.
 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
 • Det saknas textning på en del filmer.
 • Det saknas syntolkning på filmer.
 • Ett antal filmer erbjuds endast med engelskt tal och saknar svenska alternativ.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
 • Det finns textstycken där språk inte tydliggörs automatiskt.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
 • Innehåll, struktur och funktionalitet i t.ex. PDF-dokument har ännu inte granskats utifrån tillgänglighet.
 • Vissa formulär erbjuds bara som otillgänglig pdf och måste skrivas ut för att kunna användas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har i utvecklingen av Sahlgrenska International Cares webbplats tagit hjälp av utomstående experter. Sedan juni 2019 har vi själva hanterat webbplatsen, med begränsade möjligheter att genomföra full tillgänglighetsanpassning.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Sahlgrenska International Care med hjälp av egna resurser.

Redogörelsen uppdaterades 22 september 2020.

 

 

 

 

We use cookies to give you the best possible experience. If you continue to use this site, you accept the use of cookies, Read more.